1/19/2015

VS: EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

Sähköpostinne on saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan.
Justitieombudsmannens kansli har tagit emot Ert e-postmeddelande.
Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland has received Your e-mail.

Sähköpostiosoitteemme on: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Vår e-postadress är: ombudsman@riksdagen.fi
Our email-address is: ombudsman@parliament.fi

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo
Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor
Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry

Ei kommentteja: