1/30/2006

Nashville, TenneseeDet enda som hörs å det enda som stör
å det enda som egentligen lever.
I mitt nya hem i mitt nya liv
e´re faktiskt hon som bestämmer.

Hon e´ Moder Dator, allas vår mor,
den nya tidens centrala punkt.
Korrigerar ditt centrala system
så du passar in i tidens gång.

För på avstjälpningscentralen
råder tystnad å full kontroll,
på avstjälpningscentralen
spelar ingenting längre nån roll.
Den nya tiden den kommer ju så fort.
Mitt liv flimrar fort förbi
på ett datakort.

Den totala makten,
den totala kontrollen,
den totala totaliära.
Jag snyftar tyst,
jag får inte gråta,
det skulle dom aldrig förlåta.

På avstjälpningscentralen...

Mental, mental, mental istid.
Mental, mental, mental istid.

Ebba Grön: "Mental istid"

Ei kommentteja: